PRIVACYVERKLARING VAN profitlight

12 november 2020

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens  Profitlight B.V., haar filialen of dochterondernemingen (hierna te noemen: ‘ Profitlight’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’) verzamelt en voor welke doeleinden deze persoonlijke gegevens worden gebruikt. We willen u op de hoogte brengen van de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren. Verder wordt toegelicht welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw rechten zijn.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens uw interactie met  Profitlight-webpagina’s. Uw interactie met  Profitlight kan plaatsvinden via de  Profitlight-webpagina’s, via de aanschaf van onze producten/diensten, via marketingcommunicatie en via onze klantenondersteuning. Het kan hierbij gaan om contacten van bezoekers, klanten, zakelijke klanten, leveranciers en/of zakelijke partners.

Profitlight acht een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonlijke gegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonlijke gegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welk doel?

 Profitlight verzamelt persoonlijke gegevens zodat wij u kunnen identificeren.

Wanneer we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonlijke gegevens’ bedoelen we gegevens die op u betrekking hebben en waarmee wij u direct of in combinatie met andere gegevens die we hebben, kunnen identificeren.

Marketing

U kunt zich op de website aanmelden voor het ontvangen van marketing- en promotionele berichten. Wanneer u zich via de website aanmeldt voor marketingberichten, gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming voor de ontvangst van nieuwsberichten te allen tijde in te trekken via een link onderaan elk promotiebericht dat u per e-mail van ons ontvangt. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. De verwerking van persoonlijke gegevens voor marketing- en promotionele berichten is gebaseerd op uw toestemming en geschiedt op uw verzoek.

Consumenten- of klantenservicegegevens

Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of verzoeken doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Bijzondere persoonsgegevens

Profitlight zal u nooit om bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, politieke meningen, ras, gezondheid of anders, vragen.

2. Met wie en waarom delen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonlijke gegevens van ons kunnen ontvangen.

Met uitzondering van de hieronder genoemde partners, geven wij uw persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven of instellingen.

Uw gegevens kunnen door  Profitlight gedeeld worden met:

 • externe dienstverleners die functies voor ons uitvoeren en diensten aan ons verlenen zoals ICT-dienstverleners, aanbieders van betalingsdiensten, platforms voor elektronische communicatiediensten en gegevensanalyse, leveringsdiensten, levering van informatietechnologie, marketingintelligence en andere services;
 • publieke en overheidsinstanties: indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten, kunnen wij uw gegevens delen met toezichthouders.

3. Hoe beveiligen wij uw persoonlijke gegevens?

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn.

Profitlight neemt dan ook redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Daarbij neemt de  Profitlight in ieder geval de volgende maatregelen in acht:

 1. Op de pagina waar u uw persoonlijke gegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding;
 2. Het verzenden van persoonlijke gegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding;
 3. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen;
 4. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonlijke gegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Wij eisen ook van onze dienstverleners dat zij gepaste maatregelen nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

We zijn ons er echter bewust van dat geen enkele gegevensoverdracht of opslagsysteem 100% veiligheidsgarantie met zich meebrengt. Mocht u het vermoeden hebben dat uw contact met ons of uw gegevens niet langer op een veilige manier worden verwerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op. 

4. Hoe gebruiken we ‘Cookies’?

Er wordt op deze website gebruik gemaakt van technieken die het gebruiksgemak van u als bezoeker verhogen. Voorbeelden van deze technieken zijn cookies en scripts (hierna te noemen: cookies). Wij kunnen cookies gebruiken om u, op basis van de getoonde interesse op onze website, relevante aanbiedingen te doen. Ook stelt het ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze online diensten. U heeft de optie om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid op de website.

5. Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Profitlight zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dus niet langer verzamelen dan waarvoor de gegevens zijn verzameld. We zullen in het geval dat het wettelijk vereist is, een langere bewaarperiode hanteren.

6. Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om ons inzage te vragen in uw persoonlijke gegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Tot slot kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens over te dragen, voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wanneer u een voornoemd verzoek wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via info@profitlight.nl. We verzoeken u in uw verzoek duidelijk aan te geven welke persoonlijke gegevens u wilt laten wijzigen of verwijderen uit onze database. Of laat ons weten welke beperkingen u wilt dat wij leggen op het gebruik door ons van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen uw verzoek zo snel als mogelijk uit te voeren.

U kunt zich ook uitschrijven voor de ontvangst van digitale berichten van  Profitlight. Als u niet langer promotie- en of marketing e-mails wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor uitschrijven door te klikken op de knop Uitschrijven onder aan elke marketing e-mail die u van ons ontvangt.

7. Wijzigingen in de privacyverklaring

 Profitlight kan deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aanpassen of wijzigen. We raden het aan om deze privacyverklaring geregeld op onze website te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

8. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Bij vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande gegevens:

Profitlight.nl

Ruijsstraat 65a Helden,

5988AA Nederland
info@profitlight.nl